POR 2021-2027

În conformitate cu OUG nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, începând cu următoarea perioadă de programare, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest va îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) Nord-Vest 2021-2027.

În această calitate, ADR Nord-Vest a elaborat documentul strategic POR Nord-Vest 2021-2027 prin care va susține implementarea proiectelor de dezvoltare a regiunii prin finanțări din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat, adresându-se atât autorităților publice, cât și mediului privat, în vederea creșterii calității vieții în regiune.

POR Nord-Vest 2021-2027 este principalul instrument de finanțare din fonduri europene disponibil la nivel regional, cu o alocare financiară de 1,44 miliarde de euro.

Versiunea curentă a POR Nord-Vest 2021-2027 poate fi descărcată cu un click pe butonul de mai jos:

Observațiile și sugestiile referitoare la conținutul documentului se pot transmite pe adresa de email: consultarepor@nord-vest.ro.

Principalele priorități de intervenție și anvelopa financiară prevăzute vizează următoarele domenii:


• Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – 327,904 mil euro
• Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart – 40,33 mil euro
• Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul – 230,666 mil euro
• Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă – 305,155 mil euro
• Prioritatea 5 : O regiune accesibilă – 184,979 mil euro
• Prioritatea 6 : O regiune educată – 75,680 mil euro
• Prioritatea 7 : O regiune atractivă – 210,363 mil euro
• Asistență tehnică : 60,46 mil euro

Întregul proces de elaborare al POR Nord-Vest 2021-2027 a urmărit corelarea cu documentele de planificare existente la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027Strategia de Specializare Inteligentă Nord-Vest RIS3Strategia Regională de Mobilitate Urbană și Orașe Inteligente 2021-2027). De asemenea, s-au urmat liniile strategice ale politicii de coeziune europene, acțiunile propuse prin POR Nord-Vest 2021-2027 fiind concentrate pe cele 5 obiective de politică (OP) ale Comisiei Europene:

a) o Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale;

(b) o Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile;

(c) o Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității;

(d) o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;

(e) o Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale.

Primele trei versiuni ale programului au fost transmise spre analiză atât Comisiei Europene, cât și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Față de versiunile 1, 2 și 3, documentul în versiunea 4 a integrat modificări apărute în proiectele regulamentelor europene, comentariile primite din partea Comisiei Europene, noi abordări provenite din consultarea partenerilor naționali și locali, actualizări ale indicatorilor de realizare și rezultat.

POR Nord-Vest 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizare în administrație și în folosul cetățenilor, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și accesibilitate, protecția naturii și a biodiversității, infrastructura educațională, turism și patrimoniu cultural.

Referințe:

Pentru mai multe detalii, accesați pagina Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene dedicată perioadei de programare 2021-2027 – CLICK AICI