Regio 2007-2013

Programul Operaţional Regional 2007-2013

În conformitate cu datele finale privind implementarea programului, Regiunea Nord-Vest conduce în clasamentul regiunilor de dezvoltare din Romania cu un nivel de absorbţie de 90% din fondurile alocate de Comisia Europeană prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Astfel, suma totală alocată regiunii noastre prin Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 451,80 milioane Euro, din care fondurile plătite către beneficiari (prefinanţări şi rambursări) a fost de 406,75 milioane Euro, reprezentând 90,03%.

Pe REGIO 2007-2013, au fost depuse 1495, din care 653 au fost contractate şi deţinem locul 1 dintre regiuni la gradul de contractare, cu 123, 81 %. 608 proiecte au fost finalizate, iar 406,75 milioane de euro au fost platite către beneficiari.

Proiectele de dezvoltare urbană s-au ridicat la 214,45 milioane de euro contractate, iar în cele 9 centre urbane importante, am ajuns la 1.051.076,00 beneficiari direcţi.

Au fost reabilitaţi 365,47 km de drumuri judeţene şi străzi urbane, dar şi două spitale judeţene, 12 ambulatorii de specialitate au fost modernizate şi dotate.

În domeniul social, avem 30 centre sociale modernizate şi dotate, cu 3593 beneficiari, dar şi 417 echipamente mobile de intervenţie în situaţii de urgenţă. 32998 de elevi învaţă în cele 70 de şcoli şi campusul preuniversitar reabilitate si dotate, iar 3 campusuri universitare au fost reabilitate şi dotate pentru cazarea a 3098 studenţi.

În ceea ce priveşte afacerile, au fost dezvoltate 11 structuri de afaceri , în care s-au creat 2992 noi locuri de muncă şi au fost finanţate 364 microîntreprinderi, care au creat alte 1585 locuri de muncă.

Şi nu în ultimul rând, ca şi infrastructură de turism, proiectele au vizat 28 biserici restaurate şi reintroduse în circuitul turistic, 3 cetăţi istorice, 1 muzeu, 1 centru istoric, 2 castre romane, precum şi 1 parc şi 7 structuri de primire turistică si agrement reabilitate sau construite.

Mai multe detalii privind REGIO 2007-2013 aici

Brosura Proiecte de succes Transilvania de Nord 2015

Brosura Proiecte de succes Transilvania de Nord 2014