por-3-2

Buna ziua,  Municipiul Câmpia Turzii are intenția de a depune un proiect pe POR/3/- Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.  Având în vedere că: -Municipiul Câmpia Turzii are elaborat și aprobat în Consiliul Local Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2015-2020 -Municipiul Câmpia Turzii nu are transport public local, există doar transport public interurban (Câmpia Turzii-Turda-Cluj).    Dorim să vă întrebăm dacă față de cele arătate mai sus, municipiul Câmpia Turzii este solicitant eligibil pentru un proiect integrat care să cuprindă următoarele activități: -modernizarea/reabilitarea părții carosabile a infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de călători; -modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone; -construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru bicicliști; -plantarea de aliniamente de arbori și arbuști.                         Va multumim,                   Serviciul Achizitii si Proiecte

1 Answers
ADR Echipa answered 4 ani ago

In primul rand, ar trebui clarificat daca exista uun contract de servicii publice incheiat intre municipalitate si operatorul de transport, abia in cazul in care exista un CSP se poate vorbi de transport public urban.
Conform ghidului( spre consultare):  în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, vor fi finanțate acele activități care, printr-o abordare integrată, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră (GES) , provenite din transportul rutier motorizat de la nivel urban, generat, în principal, de deplasarea populaţiei oraşului/municipiului în interiorul acestuia cu autoturismele proprietate personale, dar şi de deplasarea navetiștilor, care au ca origine sau destinaţie a deplasărilor oraşul/municipiul în cauză.Nu vor fi sprijinite activităţile/proiectele care vor conduce la încurajarea şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru utilizarea autoturismelor personale (creşterea vitezei acestora, îmbunătăţirea timpilor de parcurs, lărgirea/crearea părţii carosabile utilizate în principal de autoturismele personale etc), întrucât, contrar obiectivului specific urmărit, vor contribui la creșterea emisiilor de echivalent CO2.
In consecinta daca proiectul propus isi propune ca printr-o abordare integrata sa realizeze o reducere semnificativa a emisiilor de CO2 in arealul proiectului, proiectul este eligibil ( in conditiile ghidului postat spre consultare).

Your Answer

2 + 10 =