POR 2.2 – deviz general

Rus Mihaela, Oradea asked 4 ani ago

Buna ziua
Conform ghidului, la intocmirea devizului general este mentionat sa fie intocmit conform legislatiei in vigoare, iar apoi se mentioneaza HG 28/2008.
Atunci documentatia pentru lucrarile de construcii se va intocmi conform HG 28/2008? chiar daca in prezent s-a modificat si este HG 907/2016?
 
Multumesc!

1 Answers
ADR Echipa answered 4 ani ago

v\:* { BEHAVIOR: url(#default#VML) } o\:* { BEHAVIOR: url(#default#VML) } w\:* { BEHAVIOR: url(#default#VML) } .shape { BEHAVIOR: url(#default#VML) }
După data de 27.02.2017, la intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 907 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aceasta Hotarare nu se va aplica obiectivelor/ proiectelor de investiţii:

  1. a) aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care se supun prevederilor actelor normative în vigoare la data aprobării indicatorilor tehnico-economici, respectiv a fost semnat contractul de lucrări.
  2. b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost iniţiate procedurile de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunţului de participare/emiterea invitaţiei de participare; proiectelor tehnice/studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii care au fost depuse spre aprobare, respectiv sunt parte a unei cereri de finanţare depuse până la respectiva dată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi face subiectul procesului de evaluare, selecţie şi contractare specific acestuia.
  3. c) pentru care a fost aprobată finanţarea, respectiv a fost semnat contractul de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Pentru restul situaţiilor se vor aplica prevederile Hotărârii nr. 907 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Your Answer

18 + 18 =