POR 2.2. – Anexe obligatorii

Privat: HelpDesk – ÎntrebăriCategorie: Axa 2 REGIOPOR 2.2. – Anexe obligatorii
DEJ, 0724048447 asked 4 ani ago

Buna ziua,
Va transmitem mai jos o solicitare de clarificare pentru “Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”:
Cu privire la „Anexe obligatorii”, mai exact cu privire la documentul „(Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării). Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de la autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului”, avem urmatoarea situatie:
In cazul unor lucrari de constructii care prevad modernizare/ reabilitare nu se elibereaza „Clasarea notificarii”. In prima faza se va emite „Decizia etapei de evaluare INITIALA”, ulterior se va elibera si „Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului”.
Prin urmare, va rugam sa ne comunicati daca depunerea la dosarul Cererii de finantare numai a „Deciziei etapei de evaluare INITIALA” va conduce la respingerea proiectului?
Multumesc!

1 Answers
ADR Echipa answered 4 ani ago

Bună ziua,
Da, atașarea numai a deciziei etapei de evaluare inițială conduce la respingerea proiectului. Conform ghidului solicitantului la depunerea cererii de finanțare se va atașa Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea notificării.
Echipa ADR 

Your Answer

17 + 4 =