por-2-1a-note-explicative

Rus Mihaela, Oradea asked 4 ani ago

Conform legislatiei microintreprinderile nu au obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale.
Prin urmare pentru depunerea proiectului este necesara intocmirea notelor explicative?

1 Answers
ADR Echipa answered 4 ani ago

Dupa cum este clar specificat in Grila de verificare a conformității administrative
și eligibilității cererii de finanţare, se vor depune situațiile financiare ale solicitantului aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare (Bilanţul prescurtat, Contul de profit şi pierdere, Datele informative, Situația activelor imobilizate, Notele explicative), aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.

Your Answer

10 + 8 =