curs de schimb

Buna ziua,
Referitor la Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate deproducție și dezvoltarea serviciilor
Apelul de proiecte POR/102/2/2
Va rog sa ne precizati care este data lansarii apelului de proiecte si cursul de schimb Inforeuro4, in vederea calcularii bugetului proiectului si a valorii finanțării nerambursabile

1 Answers
Marius Tabacaru, 0721493903 answered 4 ani ago

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat, în data de 23 decembrie 2016 apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
curs aici
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Your Answer

7 + 9 =