Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a ansamblului monument istoric castel Banffy, sat Rascruci, comuna Bontida, judetul Cluj

Address: