ue
gv_r
regio
structurale

Restaurare, consolidare și punere în valoare a Bisericii de Lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“ și a utilităților anexe

Address:

Sat Plopiș nr. 109, comuna Șișești, județul Maramureș