Proiectul pilot al Comisiei Europene adresat regiunilor mai puţin dezvoltate, în care au fost selectate regiunile Nord-Vest şi Nord-Est din România, a fost lansat oficial la începutul lunii martie 2016. Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG Regio) a demarat acest proiect cu scopul de a maximiza impactul utilizării fondurilor europene în regiuni care în continuare rămân în urma mediei europene de dezvoltare şi care se confruntă nu doar cu efectele crizei economice, ci şi cu probleme de ordin structural. De asemenea, obiectivul este de a ajuta regiunile în identificarea principalelor blocaje din calea dezvoltării şi de a oferi asistenţă şi sprijin în scopul depăşirii acestora.

La baza acestei iniţiative sunt concluziile celui de-al șaselea Raport de Coeziune, în special cele legate de amplificarea disparităţilor între regiuni, respectiv slaba performanţă a unor regiuni mai puţin dezvoltate, în special pe fondul efectelor cauzate de criza economică.

Raportul împarte aceste regiuni în două categorii:

  1. Regiuni cu creştere scăzută – acele regiuni mai puţin dezvoltate şi în tranziţie care se află, din perspectiva indicatorului PIB pe cap de locuitor, sub media UE înregistrată între anii 2000 şi 2013 din acele state membre cu un PIB pe cap de locuitor, măsurat în funcţie de paritatea puterii de cumpărare (PPC), sub media UE înregistrată în anul 2013 (regiuni mai puţin dezvoltate şi regiuni în tranziţie din Grecia, Italia, Spania şi Portugalia).
  2. Regiuni cu venituri scăzute – acele regiuni cu un PIB pe cap de locuitor exprimat în PPC sub 50% din media UE în 2013 (regiuni mai puţin dezvoltate din Bulgaria, Ungaria, Polonia şi România).

Planul de acţiune al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest ţine cont de barierele, provocările şi nevoile existente la nivel regional, având următoarele componente:

I. Sprijin dedicat pentru elaborarea şi implementarea Strategiei Regionale de Inovare (RIS3), finanțat prin Acţiunea Pregătitoare a Parlamentului European şi derulat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Joint Research Center) între 2016-2018.

Pentru mai multe informaţii cu privire la această componentă vă rugăm vizitaţi secțiunea Smart Specialization.

II. Creşterea impactului utilizării fondurilor europene de către companiile din sectoarele competitive şi de specializare inteligentă: are în vedere îmbunătăţirea capacităţii IMM-urilor de a utiliza mai eficient fondurile existente, cu accent pe utilizarea instrumentelor financiare şi pe accesarea fondurilor disponibile prin Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul Programului Orizont 2020 al Comisiei Europene.

Componenta a fost implementată în cursul anului 2017, fiind finanţată din bugetul de Asistenţă Tehnică al DG Regio. În cadrul acestei componente au fost organizate două traininguri în colaborare cu reţeaua Enterprise Europe Network la Cluj-Napoca (pe data de 28  iunie 2017), respectiv la Baia Mare (pe 26 septembrie 2017). La aceste instruiri au participat aproximativ 40 de reprezentanţi ai IMM-urilor din regiune. Participanţii au elaborat 7 idei de proiecte inovative, primind recomandări din partea expertului contractat de Comisia Europeană în vederea îmbunătăţirii acestora şi depunerii pe următoarele apeluri din cadrul Instrumentului pentru IMM-uri.

Documente:

Tot în cadrul acestei componente, Fi-compassplatforma de consultare pe instrumente financiare din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, a Băncii Europene de Investiţii a organizat o conferinţă dedicată instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor financiare, inclusiv băncilor intermediare, dar şi IMM-urilor potenţial beneficiare ale acestor instrumente. La acest eveniment, desfăşurat la Cluj-Napoca în cursul lunii noiembrie 2017, au participat aproximativ 70 de persoane de la nivel naţional.

Link-uri utile:

Prezentarea evenimentului pe pagina de web a Fi-compass: https://www.fi-compass.eu/event/3323/financial-instruments-enhancing-innovation-and-sme-competitiveness-programming-period 

III. Mix de politici pentru regiuni mai puţin dezvoltate: are două sub-componente, fiind implementat în cursul anului 2017 cu sprijinul a trei experţi contractaţi de DG Regio. Această componentă, similar cu componenta a II-a, a fost finanţată din bugetul de Asistenţă Tehnică a Comisiei Europene.

a. Sprijin pentru eficientizarea cooperării în sistem cvadruplu helix într-un sector selectata urmărit dezvoltarea unui mix de politici (mecanisme şi instrumente) care creează cadrul de cooperare pe orizontală (între actorii cheie din sistemul quadruplu helix: administraţia publică locală, mediul de afaceri, mediul academic/sfera de cercetare-dezvoltare-inovare şi sfera non-guvernamentală) şi verticală (între nivelul local şi administraţia publică centrală) pentru stimularea politicilor publice şi a unor iniţiative (inclusiv idei de proiecte) care ar putea avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice. Sectorul selectat pentru această activitate a fost Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor.

În cursul anului 2017 s-a creat cadrul pentru cooperarea pe orizontală, prin instituirea unui Comitet Regional pentru Dialog cu reprezentanţi din administraţia publică locală, mediul de afaceri, mediul academic/sfera de cercetare-dezvoltare-inovare şi sfera non-guvernamentală, organizaţiile semnând un Document Cadru de colaborare.  Activităţile Comitetului s-au desfăşurat nu doar în formatul cvadruplu helix, pe baza metodologiei de colaborare elaborate de experţi, ci şi în cadrul a două sub-grupuri de lucru, astfel: administraţia publică – mediul de afaceri, mediul academic – mediul economic.

Principalele rezultate ale activităţii, în afară de crearea mecanismelor şi instrumentelor, au fost:

  • dezvoltarea unei idei de proiect, selectată de actorii cheie, ţinând cont de nevoile şi provocările existente, respectiv de bunele practici, în vederea sprijinirii colaborării între mediul academic/sfera de cercetare-dezvoltare şi mediul de afaceri,
  • dezvoltarea unui plan de acţiune la nivel regional, ţinând cont de nevoile şi provocările existente, respectiv de bunele practici, precum şi identificarea unor metode de cooperare pe verticală, în vederea dezvoltării sectorului selectat.

Documente:

b. Sprijin pentru eficientizarea activităţii de transfer tehnologic în regiunea Nord-Vest: a vizat o activitate prin care s-a realizat analiza cererii şi ofertei de transfer tehnologic, prin metoda unor chestionare şi a interviurilor. Studiul elaborat pe baza rezultatelor are ca scop principal sprijinirea potenţialilor beneficiari din cadrul Axei Prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic – a Regio-Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi, implicit, de a apropia paleta de servicii de transfer tehnologic oferite de entităţile de inovare şi transfer tehnologic din regiune la nevoile pieţei şi astfel la creşterea numărului de IMM-uri inovatoare, în special în domeniile cu potenţial de specializare inteligentă.

Documente:

Menu
Skip to content