CDR

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala este organismul deliberativ care coordoneaza întregul proces de dezvoltare regionala în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

Structura

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala are în componenta presedintii consiliilor judetene ale celor 6 judete din regiune si câte un reprezentant al consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale, desemnati din fiecare judet, pe durata mandatului.

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala are un presedinte si un vicepresedinte. Aceste functii sunt îndeplinite, prin rotatie, pentru câte un mandat de un an.

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala adopta propriul regulament de functionare, pe baza regulamentului-cadru elaborat de Guvernul României.

Atributii

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest are urmatoarele atributii principale :

  • Analizeaza si hotaraste strategia si programele de dezvoltare regionala;
  • Aproba proiectele de dezvoltare regionala;
  • Prezinta Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propuneri privind constituirea Fondului pentru dezvoltare regionala;
  • Aproba criteriile, prioritatile, alocarea si destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionala;
  • Urmareste utilizarea fondurilor alocate ADR Nord-Vest din Fondul national pentru dezvoltare regionala;
  • Urmareste respectarea obiectivelor regionale.

În exercitarea atributiilor ce ii revin, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala adopta hotarâri.

În urma alegerilor din anul 2016, Consiliul urmeaza a fi constituit pe parcursul anului.

Hotărâri

Proces verbal sedinta CDR Noiembrie 2016

Documente mai 2017 procscrisamai2017.zip

Documente iulie 2017 procscrisaiulie2017.zip

Documente noiembrie 2017 procscrisanoiembrie2017.zip

Documente februarie 2018 procscrisafebruarie2018.zip

Documente iunie 2018 procscrisaiunie2018.zip

Documente decembrie 2018 procscrisadecembrie2018.zip

Documente februarie 2019 sedintafebruarie2019.zip

Documente octombrie 2019 procscrisaoctombrie2019.zip

Documente martie 2020 procscrisamartie2020.zip

Documente iulie 2020 procscrisaiulie2020.zip

Documente septembrie 2020 procscrisasep2020.zip

Documente februarie 2021 sedintafebruarie2021.zip

Documente iulie 2021 procscrisaiulie2021.zip

Documente septembrie 2021 procscrisaseptembrie2021.zip

Documente noiembrie 2021 procscrisanoiembrie2021.zip

Documente aprilie 2022 procscrisaaprilie2022.zip

Hotarari CDR 2017

Hotarari CDR 2018

Hotărâri CDR din 29.06.2018