Arhivă POR Nord-Vest 2021-2027

La începutul lunii septembrie 2021, ADR Nord-Vest a transmis Comisiei Europene, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a treia versiune a POR Nord-Vest 2021-2027, pentru analiză și negociere.

POR Nord-Vest 2021-2027 – Draft 3 poate fi descărcat cu un click pe butonul de mai jos:

Față de versiunea 2 (mai jos), documentul în versiunea 3 a integrat modificări apărute în regulamentele europene finale,  comentariile primite din partea Comisiei Europene, noi abordări provenite din consultarea partenerilor naționali și locali,  actualizări ale indicatorilor de realizare și rezultat.

Principalele priorități de intervenție și anvelopa financiară prevăzute vizează următoarele domenii:

• Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – 327,904 mil euro
• Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart – 44,629mil euro
• Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul – 230,666 mil euro
• Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă – 305,155 mil euro
• Prioritatea 5 : O regiune accesibilă – 184,979 mil euro
• Prioritatea 6 : O regiune educată – 75,680 mil euro
• Prioritatea 7 : O regiune atractivă – 210,363 mil euro
• Asistență tehnică : 62,068 mil euro

La sfârșitul lunii aprilie 2021, ADR Nord-Vest a transmis Comisiei Europene, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a doua  versiune a POR Nord-Vest 2021-2027, pentru analiză și negociere. Prima versiune a programului a fost transmisă la sfârșitul lunii septembrie 2020.

POR Nord-Vest 2021-2027 – Draft 2 poate fi descărcat cu un click pe butonul de mai jos:

Față de versiunea 1 (mai jos), documentul în versiunea 2 a integrat modificări apărute în proiectele regulamentelor europene,  comentariile primite din partea Comisiei Europene, noi abordări provenite din consultarea partenerilor naționali și locali,  actualizări ale indicatorilor de realizare și rezultat.

Principalele priorități de intervenție și anvelopa financiară prevăzute vizează următoarele domenii:

 • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – 284,251 mil euro.
 • Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart – 138,284 mil euro
 • Prioritatea 3 : O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – 230,666 mil euro
 • Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă– 320,155 mil euro
 • Prioritatea 5 : O regiune accesibilă – 194,979 mil euro
 • Prioritatea 6 : O regiune educată – 102,093 mil euro
 • Prioritatea 7 : O regiune atractivă – 108,951 mil euro
 • Asistență tehnică : 62,068 mil euro

Întregul proces de elaborare al POR Nord-Vest 2021-2027 a urmărit corelarea cu documentele de planificare existente la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027Strategia de Specializare Inteligentă Nord-Vest RIS3Strategia Regională de Mobilitate Urbană și Orașe Inteligente 2021-2027). De asemenea, s-au urmat liniile strategice ale politicii de coeziune europene, acțiunile propuse prin POR Nord-Vest 2021-2027 fiind concentrate pe cele 5 obiective de politică (OP) ale Comisiei Europene:

 • OP 1 : O Europă mai inteligentă și mai competitivă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității regionale TIC.
 • OP2 : O Europă mai ecologică, care realizează tranziția către o economie fără emisii de carbon și mai reziliente, prin promovarea unei tranziții energetice curate și corecte, investiții verzi și albastre, economia circulară, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor și mobilitatea urbană durabilă
 • OP3 : O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității
 • OP4 : O Europă mai socială și incluzivă prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale
 • OP5 : O Europă mai apropiată de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale.”

POR Nord-Vest 2021-2027 – Draft 1 poate fi descărcat cu un click pe butonul de mai jos:

Referințe: