Achizitie catering

Denumirea evenimentului: ,, Organizarea evenimentului „Reuniune de lucru privind stadiul pregătirii cererilor de finanţare pentru Obiectivul Specific I3 POR si PI .3.2”

Locaţia: sediul ADR N-V, din Cluj Napoca, Calea Doroantilor nr 3

Data evenimentului: 8 NOIEMBRIE 2017;

Participanţi: estimativ 10 de persoane

Numărul final de participanţi se va anunţa cu o zi înaintea evenimentului.

Cod CPV: 55500000-5 Servicii de cantină şi servicii de catering

Valoarea estimata 500 lei +TVA

Servicii catering pe data de 8.11.2017

Pentru aproximativ 10 participanţi

  • Apă plată/minerală la 0,33 litri;
  • Sucuri (cola şi portocale);
  • Cafea (inclusiv lapte condensat, etc.);
  • Produse de patiserie dulce şi sărată;

 

Oferta financiară se întocmeşte în lei cu şi fără TVA şi va conţine costurile grupate astfel:

  • Cost servicii catering / participant;
  • Cost total eveniment

 

 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

 

Termen depunere oferte 03.11.2017