ue
gv_r
regio
structurale

Achizitie catering

 

ecificații tehnice
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să
achiziționeze servicii de catering.
Eveniment: Întâlnire regională SME Organics
Locația: Cluj-Napoca, sediul ADR Nord-Vest, Calea Dorobanților nr. 3, sala de ședințe corp 2
Data: 6 iulie 2017. Durata evenimentului este de 4,5 ore (9:30 – 14:00).
Număr participanți: maxim 20 de persoane.
Numărul final de participanţi se va anunţa cu o zi înaintea evenimentului.
Cod CPV: 55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
Servicii catering:
Livrare ora 9:30
1. 1 cafea / persoană cu zahăr și lapte incluse;
2.3 sticle apă plată + 2 sticlă apă minerală, la 2 litri
Livrare ora 11:30
3. 2 carafe ceai rece/limonadă, la 1,5 litri
4.Bufet rece tip bruschete/triunghiuri/minuturi, ingrediente cât mai naturale
5. Bufet cald tip pateuri/minuturi, ingrediente cât mai naturale
Se vor asigura șervețele, pahare, cești, căni (sau pahare plastic/hârtie), farfurii, etc.
Valoare estimată este de 33,75 lei / persoană cu TVA inclus.
Total estimat pentru maxim 20 persoane – 675 lei cu TVA inclus.
Oferta financiară se întocmește în lei cu TVA inclus şi va conţine costul / participant.
Ofertanții interesați sunt invitați să trimită oferta pe email la adresele secretariat@nord-vest.ro
și/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro, ioana.neag@nord-vest.ro
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediu secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40
264439222, email: secretariat@nord-vest.ro și nicoleta.glodan@nord-vest.ro în atenţia
Biroului de Achiziţii Publice.
Termen depunere oferte 30 iunie 2017