ue
gv_r
regio
structurale

Achizitie catering

                                                                                                                

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autotitate Contractanta, va invita sa participati la  achizitia publica pentru servicii de catering in vederea organizarii  evenimentului –Reuniune de lucru pentru prezentarea ghidului solicitantului Axa Prioritara 3, PI 3.1, Operatiunea c-iluminat public- in 27 iunie 2017.

 

Numar estimativ de participanti: 25 persoane

 

Sursa de finantare: POR

 

Pentru 25 persoane se vor asigura: cafea, lapte pentru cafea, zahăr, apă, sucuri (cola, portocale), ceai și patiserie dulce, sărată și cu carne. Se vor asigura și şervețele, pahare, cești, căni (sau pahare plastic/hârtie), farfurii.

 

Valoarea estimata 900 lei

 

Oferta financiară se întocmește în lei cu şi fără TVA şi va conţine costurile grupate astfel:

  • Cost catering/participant
  • Cost total

 

Ofertanții interesați vor trimite ofertele pe email la adresele secretariat@nord-vest.ro și/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro. Limba de redactare a ofertei este limba română.

 

 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obține de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro/nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

 

Termen depunere oferte 26.06.2017 ora 13