Achizitie catering

INVITAȚIE

 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să transmiteți oferta pentru achiziție servicii de catering, la sediul ADR Nord-Vest din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.3.

Eveniment: Instruire pentru beneficiari cu maxim 30 participanți pentru POR 2014-2020.

Locația: Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr.3

Data: 22 iunie 2017, ora 10,00

Ora exacta se va anunţa cu o zi înaintea evenimentului

Număr participanți: maxim 30 persoane.

Numărul final de participanţi se va anunţa cu o zi înaintea evenimentului.

Cod CPV: 55500000-5 Servicii de cantina si servicii de catering

 

  1. Servicii catering pentru 30 pers, compus din :

Catering compus din:

  • 1 fel de salata
  • 2 sandwichuri de persoana
  • desert, fructe
  • sucuri,
  • cafea, lapte pentru cafea,
  • apa minerala si apa plata.

 

Valoare estimată este de 40 lei / persoană + TVA.

Total estimat pentru maxim 30 persoane – 1.200 lei +TVA.

 

Oferta financiară se intocmeste in lei cu si  fara TVA  si va conţine costurile grupate astfel:

 

  • Cost catering /participant in lei cu si fără tva
  • Cost total catering/30 pers in lei cu și fără tva

 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro și ioana.neag@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

 

 

 

 

Termen depunere oferte 21.06.2017 ora 15.00 .