Achizitie bilet de avion

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze 1 bilet de avion, pe ruta Cluj-Bucuresti si  retur,  cu plecare pe 10 mai din Cluj-Napoca in jur de ora 8,00 si intoarcere in 12 mai in jur de ora 21. Se solicita si bagaj de 10 kg ( 55 cm x 40 cm x 20 cm) si bagaj de mana ( Bagaj de cala si bagaj de mana) .

Valoarea estimata 450 lei

Sursa finantare: Europe Direct

Ofertantii vor publica oferta in catalogul electronic SEAP, la codul CPV 60420000-8 Servicii transport aerian ocazional si va avea denumirea Bilet Bucuresti ADR N-V sau se trimit pe email la adresa secretariat@nord-vest.ro si/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro. Nerespectarea denumirii poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea contractanta.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro in atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 8.05.2017  ora 14,00.