Achizitie bilet de avion

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze 1 bilet de avion, pe ruta Bucuresti-Cluj,  cu plecare din Bucuresti pe 12 iunie, in jurul orei 21.

Sursa finantare: fonduri proprii

Ofertantii vor publica oferta in catalogul electronic SEAP, la codul CPV 60420000-8 Servicii transport aerian ocazional si va avea denumirea Bilet Bucuresti ADR N-V.Nerespectarea denumirii poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea contractanta.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro in atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 06.06.2017  ora 14