ue
gv_r
regio
structurale

Achizitie bilet avion

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze un  bilet de avion, pe ruta Cluj-Bucuresti si retur,  cu plecare in 5 iulie 2017, in jurul orei 7 si retur tot in 5 iulie,  in jurul orei 20.

 

Ofertantii interesati, vor publica ofertele,  pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire-cuparari directe-catalog de produse/serviii/lucrari. Oferta se posteaza in catalogul electronic SEAP, la codul CPV 60420000-8 Servicii transport aerian ocazional si va avea denumirea Bilet avion Bucuresti-ADR N-V Nerespectarea denumirii poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea contractanta.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro in atentia Biroului de Achizitii Publice.

 

Termen depunere oferte 28.06.2017 ORA 14