ue
gv_r
regio
structurale

Achizitia publica de Servicii de cazare

                                                                          INVITAŢIE

Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achizitia publica de Servicii de cazare, 1 noapte, 2 camere cu mic dejun inclus în Bucea, jud Cluj pentru perioada 12-13.09.2017 .

Valoarea estimata : 240 lei

Sursa finantare: AT POR

codul CPV 55100000-1 Servicii hoteliere

Ofertantii vor trimite ofertele pe email la adresa ioana.neag@nord-vest.ro, Ofertele financiare se intocmesc prin evidentierea pretului unitar in lei fara TVA/noapte /persoana si valoare totala.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email ioana.neag@nord-vest.ro, în atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 11.09.2017 ora 12.00.