ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul aferent proiectului „INVESTIȚIE INIȚIALĂ A CONSULTPEDIA TEAM SRL ÎN DOMENIUL FABRICĂRII DE ȘURUBURI, BULOANE ȘI ALTE ARTICOLE FILETATE, NITURI ȘI ȘAIBE”, Beneficiar: CONSULTPEDIA TEAM S.R.L.

A fost semnat contractul aferent proiectului „INVESTIȚIE INIȚIALĂ A CONSULTPEDIA TEAM SRL ÎN DOMENIUL FABRICĂRII DE ȘURUBURI, BULOANE ȘI ALTE ARTICOLE FILETATE, NITURI ȘI ȘAIBE”, Beneficiar: CONSULTPEDIA TEAM S.R.L., cod SMIS 147456.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Perioada de implementare a Proiectului este de 38 luni, respectiv între data 06.11.2020 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 19.492.579,61 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 9.805.176,97 lei.