ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul aferent proiectului „DOTAREA FIRMEI SC MIAN TRANSLOGISTIC SRL ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII”, Beneficiar: SC MIAN TRANSLOGISTIC SRL, cod SMIS 147244.

A fost semnat contractul aferent proiectului „DOTAREA FIRMEI SC MIAN TRANSLOGISTIC SRL ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII”, Beneficiar: SC MIAN TRANSLOGISTIC SRL, cod SMIS 147244.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Perioada de implementare a Proiectului este de 26 luni, respectiv între data 29 Octombrie 2020 și data 30 Noiembrie 2022, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 13.164.102,12 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6.354.459,05 lei.