A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert tehnic în cadrul Departamentului Specializare Inteligentă, Ajutor de Stat și Instrumente Financiare Inovative

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert tehnic în cadrul Departamentului Specializare Inteligentă, Ajutor de Stat și Instrumente Financiare Inovative – Directia Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Comunicare Program/Direcția AM PR 2021-2027, pe perioada determinată de 24 luni, cu normă întreagă

Responsabilități cheie / Atribuții:

 • Colaborează la actualizarea, dezvoltarea și implementarea strategiei de Specializare Inteligentă la nivelul regiunii, conform prevederilor legale, și supunerea acesteia spre aprobare Consiliului de Dezvoltare Regională;
 • Colaborează  la elaborarea unei viziuni directoare de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest și la stabilirea politicilor regionale de dezvoltare și întocmirea de strategii și documente de planificare regională și Specializare Inteligentă;
 • Contribuie la elaborarea și monitorizarea schemelor de ajutor de stat de la nivelul ADR Nord-Vest;
 • Contribuie la elborarea și actualizarea Ghidurilor solicitantului pentru viitoarele intervenții derulate prin structure ale ADR Nord-Vest;
 • Contribuie la pregătirile specifice pentru următoarea perioadă de programare, în special pentru obiectivul de politică 1 – O Europă mai inteligentă – prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;
 • Asigură relația cu MIPE, MCID cu structurile de specialitate ale Comisiei Europene și cu alte organizații, după caz, pentru elaborarea și actualizarea strategiei de Specializare Inteligentă și implementarea strategiei acesteia la nivelul regiunii în conformitate cu obiectivele specifice aprobate de Consiliul pentru Dezvoltare Regională.
 • Sprijină dialogul dintre ecosistemul antreprenorial din regiune, si ecosistemul de cercetare si inovare, dar și cu ceilalti actori din cadrul quadruple helix-ului(autoritati publice, ONG-uri) pentru derularea atelierelor de descoperire antreprenorială;

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în următoarele domenii fundamentale/ramuri de știinte, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 433/2022:

„Ştiinţe sociale”; „Ştiinţe inginereşti”.

Experienţa:

 • Minimum 1 an experiență în muncă, cu încadrare pe studii superioare.

Constituie avantaj experiență în implementarea, monitorizarea, evaluarea, verificarea (tehnică/financiară) a proiectelor finanțate din fonduri europene, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Organizare, un flux propriu de lucru adaptabil.
 • Cunoștințe de economie, dezvoltare regională.
 • Abilități de exprimare scrisă și vorbită adecvate postului.
 • Cunoștințe de limba engleză, nivel minim B2
 • Cunoștințe de operare PC (Ms-Word, Excel)

Apreciem: Inițiativa, capacitatea de adaptare, rezistența la stres, răbdarea, diplomația, responsabilitatea, capacitatea de concentrare, atenția și spiritul de echipă.

Bibliografia pentru concurs:

– Ghid privind ajutorul de stat – manual de curs (capitolele 1,5,8.2 și 8.3) – http://www.ajutordestat.ro/wp-content/uploads/2020/02/GHID-PRIVIND-AJUTORUL-DE-STAT_1140ro.pdf

– Regulament-ul Consiliul Europei 1058 DIN 30-06-2021 – Articolele 3,4,5.

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM și va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest în data de 13.03.2023.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 24.03.2023, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 28.03.2023, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic și/sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel precum si testul de limba engleza) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 05.04.2023, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC si test de limba engleza) se va face telefonic și/sau pe email până la data de 07.04.2023, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 12.04.2023, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 13.04.2023, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie. 

Articolul anterior
Întâlniri de afaceri cu firme din Germania | 21 martie 2023, Cluj Napoca – Hotel Golden Tulip
Articolul următor
LevelUP – Primul accelerator dedicat start-upurilor din Sănătate și Științele Vieții
Meniu
Sari la conținut