PROIECT „Sprijin financiar pentru ADR Nord-Vest în vederea îndeplinirii activităților delegate privind implementarea POSCCE în perioada 2016-2018“

Beneficiar : Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

 Obiectivul proiectului este de a sprijini finalizarea implementării și închiderea la timp și în bune condiții a POS CCE 2007-2013, asigurând ADR Nord-Vest sprijinul necesar pentru realizarea activităților specifice Acordului-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea și închiderea POS CCE, semnat în luna martie 2013.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene au semnat în cursul lunii iunie 2017 contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin financiar pentru ADR Nord-Vest în vederea îndeplinirii activităților delegate privind implementarea POSCCE în perioada 2016-2018“, număr contract 2.1.033/08.06.2017. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, axa prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1 – Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1 – Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC.

Activititățile propuse prin prezentul proiect au ca și lună de început a implementării luna noiembrie 2015. Astfel, prin prezentul proiect se propun a fi derulate următoarele activități: activitatea 1.realizarea atribuțiilor delegate prin acordul cadru de delegare pentru implementarea POS CCE 2007 – 2013 în regiunea nord-vest în perioada noiembrie 2015 -2018, activitatea 2.managementul proiectului și activitatea 3.  Asigurarea măsurilor de informare și publicitate a proiectului.

 Rezultatele anticipate în cadrul proiectului sunt monitorizarea durabilității investițiilor realizate pentru un număr de 600 de proiecte, verificarea administrativă și la fața locului a rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare pentru 75 de proiecte, introducerea în SMIS a tuturor datelor aferente ș.a.

 Valoarea totală a proiectului : 16.457.271,07 lei

 Asistență financiară nerambursabilă: 4.934.894,24 lei

 Proiect este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Contact:

Mihaela Costin – Manager proiect

Telefon: 0264 – 431550
E-mail: mihaela.costin@nord-vest.ro