Proiect SME ORGANICS

Creşterea competitivităţii IMMurilor active în industriile ce utilizează materii prime şi produse ecologice

sme– Enhancing SME competitiveness and sustainability in the organic sector –

Proiectul SME ORGANICS este finanţat prin programul de cooperare interregională Interreg Europe 2014-2020, apelul iulie 2015, componenta „Îmbunătăţirea politicilor pentru creşterea competitivităţii IMMurilor”. Proiectul este coordonat de Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Navarra din Spania şi are un buget total de 2.618.155 euro din care 2.224.235 euro finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Bugetul total aferent ADR Nord-Vest este de 94.907 euro.

Proiectul de desfăşoară pe o perioadă de 4 ani, începând din 1 aprilie 2016 până în 31 martie 2020.

Alături de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest,  parteneri în proiectul SME ORGANICS sunt: Institutul Internaţional pentru Agricultură Organică IFOAM-EU din Belgia (partener suport), Guvernul Regiunii Navarra prin Departamentul de Dezvoltare Rurală, Mediu şi Administraţie Publică, Institutul Elveţian de Cercetare pentru Agricultură Ecologică – FiBL, Institutul Mediteranean de Agronomie din Bari – CIHEAM MAIB, Asociaţia INTERBIO a Regiunii Aquitaine Libousin Poitou-Charentes din Franţa, Guvernul Regiunii Puglia din Italia, Guvernul Regiunii Lodzkie din Polonia, Universitatea de Ştiinte Aplicate din Finlanda şi Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie din Regiunea Lombardia din Italia.

Obiectivul general al proiectului SME ORGANICS este îmbunătăţirea politicilor suport pentru IMMuri pe lanţul valoric al produselor ecologice, prin elaborarea şi apoi monitorizarea unor Planuri de Acţiune Regionale (Organic Action Plans) pentru fiecare dintre regiunile partenere. Va fi utilizată în acest scop metodologia de elaborare a unor analize-diagnoză, dezvoltate prin implicarea organizaţiilor active în sectorul ecologic/organic din aceste regiuni (prin  constituirea unui Grup de Acţiune Regional), prin aportul partenerilor proiectului şi prin schimbul de bune practici între iniţiative, măsuri şi strategii ale regiunilor membre în consorţiu.

Activităţi planificate in 2016:  

  • Mai 2016: Prima întâlnire a proiectului la Bruxelles
  • Iunie- Septembrie 2016: Elaborarea Analizei-Diagnostic regionale
  • Iulie 2016: Constituirea Grupului de Acţiune pentru Regiunea Nord-Vest România
  • Septembrie 2016: Vizită de bune practici la Institutul Elveţian de Cercetare pentru Agricultură Ecologică – FiBL
  • Septembrie 2016: Eveniment regional de diseminare a obiectivelor şi activităţilor proiectului
  • Noiembrie 2016: Validarea Analizei-Diagnostic în cadrul celei de-a doua întâlniri a Grupului de Acţiune Regional
  • Noiembrie 2016:  Vizită de bune practici la Institutul Mediteranean de Agronomie din Bari – CIHEAM MAIB

Primul Plan de Acţiune Organic European a fost publicat de Directoratul General  Agricultură şi Dezvoltare Rurală în anul 2004, iar cel de-al doilea a fost adoptat de Comisia Europeană în 2014.  În Europa, 12 ţări şi 5 regiuni din alte 5 ţări au deja un Plan Naţional/Regional Organic, care integrează măsurile dedicate agriculturii organice/ecologice cu politica industrială dedicată competitivităţii IMMurilor.

In România, există în momentul de faţă la nivel de propunere Planul Naţional de Acţiune pentru Agricultura Ecologică 2016-2020, încă neaprobat de Guvern.  Agricultura ecologică din România a înregistrat în ultimii ani un ritm de creştere de 23% pe an, iar numărul operatorilor în sectorul de agricultură ecologică a crescut de 6 ori.

Mai multe detalii despre proiectul SME ORGANICS puteţi găsi la adresa: http://www.interregeurope.eu/smeorganics/