Biblioteca de documente

Biblioteca contine documente din perioada 2007-2012.
Dupa aceasta perioada, puteti gasi la fiecare stire/articol din site documentul atasat, masura fiind luata pentru facilitarea navigarii.
Puteti folosi optiunea de cautare disponibila pe toate paginile site-ului nostru.
Multumim!
Informatii pentru beneficiari

Procedura de obtinere Aviz Natura 2000


Ordin_1338_2008_MMDD_Natura_2000


Notificare AM POR privind achizitiile directe pana la 15000 Euro

Nota privind interpretarea prevederilor pentru demonstrarea dreptului de proprietate si de executie in cadrul lucrarilor din cadrul Ghidului Solicitantului pentru DMI 4.1

Nota pentru aplicarea Ordinului 1360/1938/2011 privind categoriile de cheltuieli eligibile in cadrul D.M.I 1.1

Model raport informare-publicitate REGIO-POR pentru beneficiari

Manual de identitate vizuala REGIO-POR, feb09

Manual de identitate vizuala REGIO-din 12 feb09

listele de verificare conformitate a cererilor de prefinantare si rambursare


Lista contractelor de finantare semnat pentru domeniul 4.3 in Mai 2009

Lista contractelor pentru microintreprinderi
Instructiune_MDLPL_Natura_2000
Instructiunea 68 privind conturile beneficiarilor in care sunt efectuate plata prefinantarii si rambursarea cheltuieilor, inclusiv finantarea contravalorii TVA platita, aferenta cheltuielilor eligibile in cadrul POR si obligatia depunerii cererilor de rambursare de catre beneficiarii prevazuti de art. 5 al OUG 64/2009.
Instructiune privind data depunerii PT

Instructiune privind atribuirea contractelor de lucrari, servicii, furnizareInstructiune achizitii beneficiari 4 martie 2009HG 834 din iulie 2009

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Ghidul beneficiarului POR

Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea conditiilor speciale de contract

Formulare implementare POR pentru beneficiari


Formulare contractare 4.3.


Circulara nr. 260674/01.09.2008 MEF referitoare la deschiderea de conturi pe numele beneficiarilor din sectorul privat

Circulara MEF conturi APL

Aspecte achizitii echipamente 4.3.

Anexa 2 - Raport de progres al Beneficiarului_mai2011

Anexa 13 - Raport beneficiar privind durabilitatea investitiei_mai 2011X

Fii conectat cu REGIO Nord-Vest pe Facebook sau prin newsletter

* Email: